Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης αδειών αλιείας

Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης αδειών αλιείας
Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Η Π.Ε. Χανίων με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για τις παρακάτω άδειες αλιείας έτους 2018:

1. Χορήγηση άδειας αλίευσης με δίχτυ τράτα βυθού (ΟΤΒ)
2. Χορήγηση ειδικής άδειας μικρών πελαγικών ψαριών με το εργαλείο Γρι-γρι (ΡS)
3. Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)
4. Χορήγηση Άδειας Αλιείας Μεγάλων Πελαγικών

Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Εναλλακτικά η αίτηση του πλοιοκτήτη μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ της Π.Ε., με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.

Σε αυτή την περίπτωση οι πλοιοκτήτες πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Χανίων έως 30-10-2017 με επικαιροποιημένα τα έγγραφα του σκάφους τους και την ταυτότητα τους προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας έτους 2018.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όταν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι πλοιοκτήτες οι εξουσιοδοτήσεις που συνοδεύουν τις αιτήσεις θα πρέπει να υπογράφονται από όλους τους πλοιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται τέλος στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στα Διεθνή Ύδατα (εκτός χωρικών υδάτων), ότι θα πρέπει να αιτούνται την άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων και να εξασφαλίζουν εγκαίρως την ανανέωση της, η οποία είναι διαφορετική για κάθε σκάφος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821346653-4, Fax: 2821346651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να κοιτάζουν ΕΔΩ και ΕΔΩ.