Στη Μεσσηνία το πρόγραμμα ARTOLIO

Στη Μεσσηνία το πρόγραμμα ARTOLIO
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO για το οποίο θα επιλέξει (5) παραγωγούς και (2) ελαιοτριβεία από το Νομό Μεσσηνίας. 

Οι πέντε (5) παραγωγοί, πρέπει να διαθέτουν αγροκτήματα με ελαιόδεντρα έκτασης τουλάχιστον ενός εκταρίου δηλαδή 10 στρεμμάτων, μη αρδευόμενα αλλά με δυνατότητα άρδευσης από κοντινό σημείο υδροληψίας.

Τα δύο (2) ελαιοτριβεία πρέπει να διαθέτουν αυτόματα συστήματα μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας ή και αισθητήρες - αυτοματισμούς στην γραμμή παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται υπεύθυνο του προγράμματος κ. Παναγιώτη Κάτσαρη στα τηλέφωνα 2721091984 και 2721029812 εργάσιμες μέρες και ώρες ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: www.enicbcmed.eu/projects/artolio.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO είναι ένα έργο αξίας 2.9 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, και στοχεύει στην στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο. Το έργο συντονίζεται από τον Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας του Ισραήλ, ενώ υλοποιείται σε συνεργασία με εννέα (9) εταίρους από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισπανία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ