Σχέδια Βελτίωσης: Οι δικαιούχοι στην Ήπειρο

Σχέδια Βελτίωσης: Οι δικαιούχοι στην Ήπειρο
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από φυσικά και νομικά πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και στη Δράση 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην δράση 4.1.1 περιλαμβάνονται 393 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 23.262.217,57 ευρώ. Στην δράση 4.1.3 περιλαμβάνονται 6 επιλέξιμες αιτήσεις με δαπάνη 133.020,04 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ