Συστήματα ποιότητας: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Συστήματα ποιότητας: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων
Έως τις 29 Ιανουαρίου 2021 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για συμμετοχή στο υπομέτρο χρηματοδότησης 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», κατόπιν τροποποίησης της σχετικής Απόφασης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση «δύνανται να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων».

Αλλαγές υπάρχουν και στα δικαιολογητικά για την επαλήθευση των κριτηρίων βαθμολόγησης.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ