Τι προβλέπει η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπει η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από 23/5/2022 έως 30/9/2022.

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υποέργου για τον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 98,1 εκατ. ευρώ.

Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκατ. ευρώ και ο μέγιστος στα 10 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50% και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ