Εκτροφή πουλερικών για παραγωγή κρέατος

Εκτροφή πουλερικών για παραγωγή κρέατος
Χρήσιμος οδηγός από την Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ. 

Η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία αποτελεί από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας με ένα από τους μεγαλύτερους βαθμούς καθετοποίηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Στατιστικής & Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ετήσια παραγωγή κρέατος πουλερικών το 2020 εκτιμάτε ότι ανήλθε περίπου στους 243 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 98,7% δηλαδή περίπου τα 239 εκατομμύρια τόνοι αφορά σε κρέας ορνίθων.

Από αυτούς περίπου οι 231,7 εκατομμύρια τόνοι προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία, το 80% περίπου της συνολικής παραγωγής κρέατος ορνιθίων παράγεται από μόλις 10 επιχειρήσεις και τους συνεργαζόμενους με αυτές παραγωγούς.

Το 2020 σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας υπολογίζεται ότι τοποθετήθηκαν για εκτροφή περίπου 141,3 εκατομμύρια νεοσσοί ορνιθίων κρεοπαραγωγής. Χωροταξικά ο κύριος όγκος της παραγωγής του κρέατος ορνιθίων από συστηματικές εκτροφές βρίσκεται στις περιφέρειες Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας στις οποίες παράγεται το 55,6%, το 18,8% και 20,1% αντίστοιχα.

Η χωροταξική κατανομή της παραγωγής κρέατος ορνιθίων από συστηματικές εκτροφές παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ