Γρίπη των πτηνών: νέες επιστημονικές συμβουλές ενισχύουν την ετοιμότητα της ΕΕ

Γρίπη των πτηνών: νέες επιστημονικές συμβουλές ενισχύουν την ετοιμότητα της ΕΕ
Τα μεταναστευτικά άγρια πτηνά που διασχίζουν τα βορειοανατολικά και ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πιο πιθανός τρόπος για την είσοδο της γρίπης των πτηνών σε αυτή, λέει η EFSA.

Οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν τον κίνδυνο εισόδου της γρίπης των πτηνών στην ΕΕ και επανεξέτασαν τις προσεγγίσεις επιτήρησης - οι οποίες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση από τα κράτη μέλη και τις ενέργειες που λαμβάνουν για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσής τους.

Οι επιστημονικές τους συμβουλές βασίζονται σε μια διεξοδική επισκόπηση όλων των πληροφοριών σχετικά με τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.

"Αυτό το έργο θα ενισχύσει την ετοιμότητα της ΕΕ σε περίπτωση εκδήλωσης γρίπης των πτηνών, ακριβώς πριν από την πιο επικίνδυνη εποχή για εκδήλωση της γρίπης, δηλαδή το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που επλήγησαν από την επιδημία αυτή ", δήλωσε ο Arjan Stegeman, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τη γρίπη των πτηνών.

Μία από τις βασικές συστάσεις είναι ότι τα πτηνά που βρέθηκαν νεκρά θα πρέπει να αναφέρονται στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές - ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης.

Το να ελεγχθούν πτηνά εκτρεφόμενασε ύδατα- όπως οι πάπιες και οι χήνες - για τη γρίπη των πτηνών είναι επίσης σημαντικό, επειδή μπορούν εύκολα να έλθουν σε επαφή με άγρια ??πτηνά και στη συνέχεια να διαδώσουν τον ιό.
Αυτό μπορεί να γίνει με ανάλυση αίματος ζώντων πουλερικών και με έλεγχο για ιούς σε πτηνά που ζούν σε υδάτινες περιοχές, όπου βρέθηκαν νεκρά.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης για την αύξηση της βιοασφάλειας.

Αυτά περιλαμβάνουν την πρόληψη της άμεσης επαφής μεταξύ άγριων πτηνών και πουλερικών (με τη χρήση διχτυών ή τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια της αιχμής της εποχής της γρίπης) και την αποφυγή της μετακίνησης των ζώων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

Διεθνής συνεργασία

Η ΕΑΑΤ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τη γρίπη των πτηνών και οι αρχές των πληγέντων κρατών -μελών έχουν επίσης δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την κατάσταση της γρίπης των πτηνών στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση θα ενημερώνεται ανά τρίμηνο.