Βιολογική Γεωργία: Η κατανομή των 705 εκατ. ευρώ

Βιολογική Γεωργία: Η κατανομή των 705 εκατ. ευρώ
Αλλαγές στην κατανομή των 705 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία», του ΠΑΑ 2014-2020 φέρνει η 3η τροποποιητική υπουργική απόφαση. 

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 705.116.000 ευρώ, το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών

  • Δράση 11.1.1: 83.000.000 ευρώ 
  • Δράση 11.2.1: 83.000.000 ευρώ 

Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

  • Δράση 11.1.1: 145.000.000 ευρώ 
  • Δράση 11.2.1: 41.361.000 ευρώ 

Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων)

  • Δράση 11.1.2: 206.650.000 ευρώ 
  • Δράση 11.2.2: 95.550.000 ευρώ 

Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων

  • Δράση 11.1.2: 45.175.000 ευρώ 
  • Δράση 11.2.2: 5.380.000 ευρώ.