Βιολογική γεωργία: Διευκρινιστικές ερωτήσεις - απαντήσεις

Βιολογική γεωργία: Διευκρινιστικές ερωτήσεις - απαντήσεις
Στα 490 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης. 

Ερωτήσεις και απαντήσεις, 32 στο σύνολό τους, που αφορούν διευκρινίσεις στην πρόσκληση για το Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία», αναρτήθηκαν από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΥπΑΑΤ.

Να σημειωθεί ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής και θα διαρκέσουν έως τις 16 Μαρτίου 2022.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:

  • Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ.
  • Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά αριθμό κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.

Δείτε αναλυτικά τις ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόσκληση του Μέτρου 11 ΕΔΩ