Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Το "πλήρωμα του χρόνου" ήλθε το 1935, ύστερα από συστηματικές και έντονες προσπάθειες του Θεόδωρου Τζωρτζάκη, στον οποίο πολλά οφείλει η συνεταιριστική κίνηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ