ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΘΕΑΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΘΕΑΣ

Η έδρα της ΕΘΕΑΣ βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Αρκαδίας 26, στους Αμπελόκηπους. Οι υπηρεσίες που παρέχει στηρίζονται στη συγκροτημένη Υπηρεσιακή της δομή, που αποτελείται από έμπειρα και ειδικευμένα στελέχη.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ