ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων

Έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων

Tη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο το με την ανάρτηση του πρώτου θεματικού πεδίου, με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση ? Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επίσπευση της υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης

Επίσπευση της υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης

Οι ημερομηνίες με την υποβολή αιτημάτων πληρωμής. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νιτρορύπανση: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Νιτρορύπανση: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Σε 8.014 ανέρχονται οι δικαιούχοι της 2ης και 3ης πρόσκλησης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση: Οι αιτήσεις

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση: Οι αιτήσεις

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για το υποέργο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροποποιήσεις στις δράσεις του «Οικονομικού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα»

Τροποποιήσεις στις δράσεις του «Οικονομικού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα»

Δημοσίευση των Αποφάσεων Τροποποίησης των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδια βελτίωσης: Αιτήματα πληρωμής

Σχέδια βελτίωσης: Αιτήματα πληρωμής

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η σχετική υπουργική απόφαση για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Xοίρων

Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Xοίρων

Στο ΦΕΚ η απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξισωτική αποζημίωση: Η πρόσκληση για το 2022

Εξισωτική αποζημίωση: Η πρόσκληση για το 2022

Το ύψος της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από15 Ιουνίου οι αιτήσεις για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Από15 Ιουνίου οι αιτήσεις για την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέο πρόγραμμα για τα συστήματα ποιότητας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Νέο πρόγραμμα για τα συστήματα ποιότητας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 3.1. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νιτρορύπανση: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Νιτρορύπανση: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα παράταση για τα εγγειοβελτιωτικά

Νέα παράταση για τα εγγειοβελτιωτικά

2η τροποποίηση για την υποβολή πρότασης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της ενίσχυσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 14.1

Προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 14.1

«Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» - Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2022- Προϋπολογισμός προγράμματος 25 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από 31 Μαΐου οι αιτήσεις για την Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση

Από 31 Μαΐου οι αιτήσεις για την Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρώιμη συγκομιδή: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής

Πρώιμη συγκομιδή: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης αμπελοκαλλιέργειας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι αγρότες: Θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ

Νέοι αγρότες: Θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ

Η κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης ανά περιφέρεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σε διαβούλευση ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα

Σε διαβούλευση ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 54.979.275 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πράσινος Αγροτουρισμός: Στις 30 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης

Πράσινος Αγροτουρισμός: Στις 30 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης

Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι προβλέπει η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπει η πρόσκληση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από 23/5/2022 έως 30/9/2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στα 14,7 εκατ. ευρώ για την γενετική βελτίωση ζώων

Στα 14,7 εκατ. ευρώ για την γενετική βελτίωση ζώων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 6/6/2022 και λήγει στις 30/9/2022. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καινοτομία στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Η πρόσκληση

Καινοτομία στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων: Η πρόσκληση

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Από 28/7 έως 30/11 η υποβολή αιτήσεων στήριξης

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Από 28/7 έως 30/11 η υποβολή αιτήσεων στήριξης

Εκτός αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών μένουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η πρόσκληση για το πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων

Η πρόσκληση για το πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων

Πρόκειται για το υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ