Συνεταιριστικά αγροτικά προϊόντα

Συνεταιριστικά αγροτικά προϊόντα

Συνεταιριστικά αγροτικά προϊόντα

Τα συνεταιριστικά αγροτικά προϊόντα είναι ο θησαυρός που έχουμε στα χέρια μας. Και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Χρειάζονται συνέργειες, άρση των γραφειοκρατικών κωλυμάτων, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, χαλάρωση της φορολογικής θηλιάς, παράλληλη υποστήριξη από το ίδιο το κράτος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ