ΛΑΓΗΕ

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ

Διαδοχικές εντολές για πληρωμές σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2018

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου-Ιουνίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου-Ιουνίου 2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2018.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής Μαΐου

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής Μαΐου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2018.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές Απριλίου-Μαΐου στα φωτοβολταϊκά

Πληρωμές Απριλίου-Μαΐου στα φωτοβολταϊκά

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 5.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.466,98 ευρώ (40% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Απριλίου 2018

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου-Απριλίου 2018

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου-Απριλίου 2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαρτίου 2018.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση σε 730 πάρκα φωτοβολταϊκών

Εξόφληση σε 730 πάρκα φωτοβολταϊκών

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2018. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2018.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση 7.200 φωτοβολταϊκών πάρκων για παραγωγή Φεβρουαρίου

Εξόφληση 7.200 φωτοβολταϊκών πάρκων για παραγωγή Φεβρουαρίου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκληρώνει την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Φεβρουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα εξόφληση στα Φωτοβολταϊκά

Νέα εξόφληση στα Φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2018

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξόφληση παραγωγής η/ε Ιανουαρίου για 2.840 φωτοβολταϊκά πάρκα

Εξόφληση παραγωγής η/ε Ιανουαρίου για 2.840 φωτοβολταϊκά πάρκα

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Δεκεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Δεκεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα εξόφληση για παραγωγή Δεκεμβρίου στα φωτοβολταϊκά

Νέα εξόφληση για παραγωγή Δεκεμβρίου στα φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχίζεται η εξόφληση στα Φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση στα Φωτοβολταϊκά

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Νοεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φωτοβολταϊκά: εξόφληση για παραγωγή ενέργειας Οκτωβρίου- ξεκίνησαν και οι πληρωμές για Νοέμβριο

Φωτοβολταϊκά: εξόφληση για παραγωγή ενέργειας Οκτωβρίου- ξεκίνησαν και οι πληρωμές για Νοέμβριο

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Οκτωβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχίζεται η εξόφληση για παραγωγή Οκτωβρίου στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση για παραγωγή Οκτωβρίου στα φωτοβολταϊκά

Eξοφλήθηκαν 1.880 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.094,82 ευρώ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα εξόφληση για 6.540 φωτοβολταϊκά πάρκα

Νέα εξόφληση για 6.540 φωτοβολταϊκά πάρκα

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές σε 1.200 πάρκα, ποσού έως 793.033,48 ευρώ

Πληρωμές σε 1.200 πάρκα, ποσού έως 793.033,48 ευρώ

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2017.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ