ΕΥΡΩΠΗ

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Ασφαλή προϊόντα στην ενιαία αγορά της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί για να διευκολύνει τις εταιρείες να πωλούν ασφαλή προϊόντα σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχίζονται οι υψηλές αποδόσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία

Συνεχίζονται οι υψηλές αποδόσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ αυξήθηκαν περαιτέρω τον Οκτώβριο του 2017. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Περαιτέρω μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ευρώπη

Περαιτέρω μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ευρώπη

Η ποσότητα των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στην ΕΕ θα εξακολουθήσει να μειώνεται έως το 2030, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης αστικοποίησης στην Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων τα επόμενα 12 χρόνια

Η αγορά κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων τα επόμενα 12 χρόνια

Ο ευρωπαϊκός τομέας της κτηνοτροφίας αναμένεται να ωφεληθεί από την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την αύξηση του εισοδήματος, συμβάλλοντας στις υψηλότερες εξαγωγές της ΕΕ. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν θα ωφελήσει κάθε τομέα της αγοράς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γονιδιοτοξικότητα ουσιών: νέα στοιχεία από την EFSA

Γονιδιοτοξικότητα ουσιών: νέα στοιχεία από την EFSA

Η EFSA δημοσίευσε μια ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την πιθανή γονιδιοτοξικότητα των ουσιών στις αξιολογήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μείωση της γεωργικής εργασίας και των εισοδημάτων μέχρι το 2030

Μείωση της γεωργικής εργασίας και των εισοδημάτων μέχρι το 2030

Το ευρωπαϊκό γεωργικό εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί κατά 28% μεταξύ 2017 και 2030, ενώ παράλληλα θα μειώσει το γεωργικό εισόδημα της ΕΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συζήτηση για τις συνέπειες της Brexit για τον αγροτικό τομέα

Συζήτηση για τις συνέπειες της Brexit για τον αγροτικό τομέα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την Εθνική Ένωση Αγροτών στο Γιορκσάιρ και τη Βορειοανατολική Ευρώπη, οργάνωσαν μια συζήτηση στη Γιορκ για να κατανοήσουν τις συνέπειες του Brexit για τον αγροτικό τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Omnibus: Τι αλλάζει από Ιανουάριο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία

Omnibus: Τι αλλάζει από Ιανουάριο στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία

Το Omnibus απλουστεύει και ενισχύει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για ένα ευρύ φάσμα γεωργικών θεμάτων, από τη διαχείριση του κινδύνου έως τη στήριξη των νέων γεωργών, και είναι το τελευταίο από μια σειρά μέτρων απλούστευσης και εκσυγχρονισμού που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γλυφοσάτη ...και περισσότερη διαφάνεια

Γλυφοσάτη ...και περισσότερη διαφάνεια

Ανταποκρινόμενη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ και εξαγγέλλει μέτρα που θα καταστήσουν διαφανέστερη, στο μέλλον, τη διαδικασία αδειοδότησης, περιορισμού ή απαγόρευσης της χρήσης φυτοφαρμάκων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέα πλατφόρμα διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

Νέα πλατφόρμα διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια

Η δέσμευση της ΕΕ για μετάβαση σε καθαρή ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη και μη διαπραγματεύσιμη. Σε αυτή τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, και κατά την απομάκρυνση από την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, καμία περιφέρεια δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Δύο έτη μετά τη συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ ηγείται σταθερά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σειρά πρωτοβουλιών για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία, κατά τη σύνοδο κορυφής με τίτλο «One Planet Summit» στο Παρίσι. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ειδική έκδοση του περιοδικού της EFSA για τις διαιτητικές τιμές αναφοράς

Ειδική έκδοση του περιοδικού της EFSA για τις διαιτητικές τιμές αναφοράς

Το έργο της EFSA σχετικά με τις τιμές διατροφής (DRVs) συγκεντρώθηκε σε μια ειδική έκδοση της Εφημερίδας EFSA. Τα DRVs είναι βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, επιστήμονες, διαχειριστές κινδύνου και φορείς χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Eντοπισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών για φυτοφάρμακα και βιοκτόνα

Eντοπισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών για φυτοφάρμακα και βιοκτόνα

Δημόσια διαβούλευση: σχέδιο καθοδήγησης για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκληρώνουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκληρώνουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Η Συμφωνία θα ανοίξει την ιαπωνική αγορά 127 εκατομμυρίων καταναλωτών στις βασικές γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ και θα αυξήσει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ σε διάφορους άλλους τομείς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων

Η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων

Το ισχύον πλαίσιο δεν οδηγεί σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θαλάσσια πολιτική: Παραπομπή Βουλγαρίας, Φινλανδίας και Ελλάδας στο Δικαστήριο

Θαλάσσια πολιτική: Παραπομπή Βουλγαρίας, Φινλανδίας και Ελλάδας στο Δικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία, τη Φινλανδίακαι την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κοινοποίησης ή μερικής κοινοποίησης των μέτρων για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (Οδηγία 2014/89/ΕΕ). Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προστασία αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Προστασία αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Ισχυρή πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των γεωργών στην τροφική αλυσίδα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συμφωνία για απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Συμφωνία για απλούστερους και αποτελεσματικότερους κανόνες ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν την τρέχουσα απώλεια ΦΠΑ από διαδικτυακές πωλήσεις εκτιμώμενου ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Xylella: σύσταση ομάδων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Xylella: σύσταση ομάδων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Η EFSA συμμετείχε σε υπουργική διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το Xylella fastidiosa την 1η Δεκεμβρίου 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιτυχημένο το πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΕ-Κίνας, αναφέρουν νέοι αγρότες

Επιτυχημένο το πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΕ-Κίνας, αναφέρουν νέοι αγρότες

Εννέα νέοι ευρωπαίοι αγρότες επισκέφθηκαν την Κίνα από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017, οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από ένα σχέδιο ΕΕ-Κίνας για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους νέους επαγγελματίες αγρότες και τους επαγγελματίες του τομέα της γεωργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργική συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η 5η διάσκεψη κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017 αποτέλεσε ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας μεταξύ των δύο ηπείρων, με επίκεντρο τη νεολαία και ένα βιώσιμο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
EFSA: Χαμηλή επίπτωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην ΕΕ

EFSA: Χαμηλή επίπτωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στην ΕΕ

Η EFSA δημοσίευσε τη δεύτερη συνοπτική έκθεση της ΕΕ για την παρακολούθηση των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Άρση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Άρση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός αποτελεί πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας

Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας

Οι απλούστεροι κανόνες και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση θα εξασφαλίσουν ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα στην υποστήριξη των γεωργών και θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας της ΕΕ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γλυφοσάτη: Πρώτα η υγεία των πολιτών, λέει το ΕΚ

Γλυφοσάτη: Πρώτα η υγεία των πολιτών, λέει το ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι το γλυφοσικό οξύ, μπορεί να είναι καρκινογόνος ουσία και ότι πρέπει ν απαγορευτεί μετά το 2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ