ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναλυτική εγκύκλιος για το καθεστώτος των Συνδεδεμένων

Αναλυτική εγκύκλιος για το καθεστώτος των Συνδεδεμένων

Στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις περιλαμβάνονται 18 κατηγορίες προϊόντων, με τον Οργανισμό να παρέχει μέσω της εγκυκλίου αναλυτικές οδηγίες για την κάθε μία, για το έτος 2017 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκρίθηκαν τέσσερα νέα προγράμματα κατάρτισης παραγωγών

Εγκρίθηκαν τέσσερα νέα προγράμματα κατάρτισης παραγωγών

Έγκριση υλοποίησης έλαβαν τέσσερα ακόμη προγράμματα κατάρτισης που τρέχει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Παράταση μέχρι 2 Οκτωβρίου. Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε 600.000? και ο ανώτατος αιτούμενος σε 5.000.000 ευρώ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεταποίηση - Μη γεωργικό προϊόν

Μεταποίηση - Μη γεωργικό προϊόν

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό. Μέχρι 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σχέδια Βελτίωσης: Η προδημοσίευση

Σχέδια Βελτίωσης: Η προδημοσίευση

Ολόκληρη η προδημοσίευση που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενισχύσεις ειδικού χαρακτήρα

Ενισχύσεις ειδικού χαρακτήρα

Έκτακτη βοήθεια σε αιγοπροβατοτρόφους, στήριξη σε τοματοπαραγωγούς, ανακοινώσεις για ακρόδρυα και συνδεδεμένη σε αιγοπρόβειο κρέας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η πρόσκληση για το CLLD LEADER

Η πρόσκληση για το CLLD LEADER

Με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ το μέτρο 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ  Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)». Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADER

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αιτήσεις για Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

Αιτήσεις για Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

  Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014, 2015 Και 2016»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνδεδεμένη βόειου: 36,33 εκατ. ο προϋπολογισμός για το 2017

Συνδεδεμένη βόειου: 36,33 εκατ. ο προϋπολογισμός για το 2017

Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενίσχυσης στους δικαιούχους ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προώθηση Συνεταιριστικών Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Προώθηση Συνεταιριστικών Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων από τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

O συνεταιριστικός θεσμός συμβάλει στη συνεργατική προσπάθεια να δημιουργηθούν τοπικές και αυτόνομες επισιτιστικές οικονομίες, όπου είναι ενσωματωμένη η βιώσιμη παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τοπικών τροφίμων ποιότητας, με σκοπό την αναβάθμιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων

Μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων φρούτων

Αν διαπιστωθεί ότι μια Οργάνωση Παραγωγών ή μεμονωμένος παραγωγός δεν υλοποίησε ποσότητα που είχε αιτηθεί με απόφαση του Υπ. και του Υφυπουργού η ποσότητα αυτή ανακατανέμεται σε άλλες Ο.Π ή μεμονωμένους παραγωγούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Κομφούζιο»

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το «Κομφούζιο»

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που ενδεχομένως δεν υπέβαλλαν αίτηση στήριξης εξαιτίας του συγκεκριμένου κριτηρίου επιλεξιμότητας/αποκλεισμού, να εκμεταλλευτούν τη χορήγηση παράτασης στην καταληκτική προθεσμία υποβολής και να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στη δράση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ