ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μύγα της κερασιάς και κηλιδόπτερη δροσόφιλα

Μύγα της κερασιάς και κηλιδόπτερη δροσόφιλα

1ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την κερασιά από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αγγουριά θερμοκηπίου: Εμφάνιση ασθενειών και εχθρών

Αγγουριά θερμοκηπίου: Εμφάνιση ασθενειών και εχθρών

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπαίθρια πεπονιά: Εμφάνιση θρίπα και αφίδα

Υπαίθρια πεπονιά: Εμφάνιση θρίπα και αφίδα

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Αντιμετώπιση της ευδεμίδας

Αμπέλι: Αντιμετώπιση της ευδεμίδας

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελιά: Μετακινήσεις των ακάρεων

Ελιά: Μετακινήσεις των ακάρεων

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φιστικιά: Αντιμετώπιση των προσβολών σεπτορίωσης

Φιστικιά: Αντιμετώπιση των προσβολών σεπτορίωσης

Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψεκασμοί για τους εντομολογικούς εχθρούς της ελιάς

Ψεκασμοί για τους εντομολογικούς εχθρούς της ελιάς

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμυγδαλιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις ευρυτόμου

Αμυγδαλιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις ευρυτόμου

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εσπεριδοειδή: Οδηγίες για τους μυκητολογικούς κινδύνους

Εσπεριδοειδή: Οδηγίες για τους μυκητολογικούς κινδύνους

Ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές για όλους τους κινδύνους στα εσπεριδοειδή. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργικές προειδοποιήσεις και συστάσεις για τα ελαιόδεντρα

Γεωργικές προειδοποιήσεις και συστάσεις για τα ελαιόδεντρα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Έντομα της νεαρής βλάστησης και ασθένειες

Αμπέλι: Έντομα της νεαρής βλάστησης και ασθένειες

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μηλοειδή: Επεμβάσεις για τις ασθένειες της εποχής

Μηλοειδή: Επεμβάσεις για τις ασθένειες της εποχής

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πυρηνόκαρπα: Εχθροί και ασθένειες - Συστάσεις

Πυρηνόκαρπα: Εχθροί και ασθένειες - Συστάσεις

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Aμυγδαλιά: Ευρύτομο, Φόμοψη, Πολυστίγμωση

Aμυγδαλιά: Ευρύτομο, Φόμοψη, Πολυστίγμωση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φόμοψη στο Αμπέλι: Πως να την αντιμετωπίσετε

Φόμοψη στο Αμπέλι: Πως να την αντιμετωπίσετε

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ροδακινιά:Έναρξη πτήσεων εντομολογικών εχθρών

Ροδακινιά:Έναρξη πτήσεων εντομολογικών εχθρών

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμπέλι: Προστασία από μολύνσεις ωιδίου

Αμπέλι: Προστασία από μολύνσεις ωιδίου

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ροδακινιά: Ανοιξιάτικες επεμβάσεις για μυκητολογικές ασθένειες

Ροδακινιά: Ανοιξιάτικες επεμβάσεις για μυκητολογικές ασθένειες

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αμυγδαλιά: Ψεκασμοί ευρύτομου, φώμοψης, πολυστίγμωσης

Αμυγδαλιά: Ψεκασμοί ευρύτομου, φώμοψης, πολυστίγμωσης

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαμβάκι: Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Βαμβάκι: Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Στη διαύγεια δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βαμβακάδα στην Ακτινιδιά και η αντιμετώπιση

Βαμβακάδα στην Ακτινιδιά και η αντιμετώπιση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανοιξιάτικη φυτοπροστασία στην Ελιά

Ανοιξιάτικη φυτοπροστασία στην Ελιά

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους ελαιοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κρήτη: Πρόληψη του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa

Κρήτη: Πρόληψη του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καρπόκαψα της καρυδιάς: Η αντιμετώπιση

Καρπόκαψα της καρυδιάς: Η αντιμετώπιση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μηλιά: Προσβολές από Κόκκινου Τετράνυχου, Φουζικλάδιου και Ωίδιου

Μηλιά: Προσβολές από Κόκκινου Τετράνυχου, Φουζικλάδιου και Ωίδιου

Συστάσεις για τους μηλοπαραγωγούς των περιοχών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ