ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Υποχρεώσεις Νέων Αγροτών

Υποχρεώσεις Νέων Αγροτών

Η σημαντικότερη δέσμευση, σύμφωνα με τους όρους που έχουν αποδεχθεί κάθε δικαιούχος του προγράμματος είναι η υποχρέωση να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαγωνισμός για ανάδειξη καλύτερου νέου αγρότη 2017

Διαγωνισμός για ανάδειξη καλύτερου νέου αγρότη 2017

Ο νικητής του διαγωνισμού, μαζί με αντιπροσωπεία νέων αγροτών, θα μεταβούν στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση της συμμετοχής τους. Τα έξοδα μεταφοράς & διαμονής καλύπτονται από την διοργάνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ