ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις 2ης πληρωμής 2016 για τη Βιολογική Γεωργία

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις 2ης πληρωμής 2016 για τη Βιολογική Γεωργία

Aνάρτηση αναλυτικών καταστάσεων της 2ης πληρωμής έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία », Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 στην ΠΕ Έβρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ

Νέοι αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ

Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων εγγυώνται την ποιότητα των τροφίμων, την περιβαλλοντική προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων καθ' όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κανονικά και θα διαρκέσει μέχρι 20 Απριλίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας στη Λάρισα

Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας στη Λάρισα

Ανακοίνωση έκδοσης καταστάσεων 2ης πληρωμής του έτους 2016 των δικαιούχων της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιολογική Κτηνοτροφία: Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Βιολογική Κτηνοτροφία: Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 οι αιτήσεις. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι πρόσφατοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία

Οι πρόσφατοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών σε Γεωργία - Κτηνοτροφία

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία, με έτος βάσης 2010 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία

Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία

Αναλυτικά η διαδικασία, η κατανομή των κονδυλίων και το ύψος της ενίσχυσης για τους παραγωγούς. Έτοιμα τα Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών (ΚΥΑ-ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ) για την καλύτερη δυνατή και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές «πενταετίας» για τη Βιολογική Γεωργία στη Λάρισα

Πληρωμές «πενταετίας» για τη Βιολογική Γεωργία στη Λάρισα

Ανακοίνωση έκδοσης καταστάσεων 2ης πληρωμής του έτους 2016 των δικαιούχων της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροποποίηση για τη βιολογική κτηνοτροφία

Τροποποίηση για τη βιολογική κτηνοτροφία

Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 4310/2016). Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υποβολή αιτήσεων στήριξης για τα Βιολογικά

Υποβολή αιτήσεων στήριξης για τα Βιολογικά

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιολογική κτηνοτροφία: Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος

Βιολογική κτηνοτροφία: Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος

Δημοσιεύθηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων που αναφέρονται για την ένταξη στο πρόγραμμα, αναλύονται και οι δεσμεύσεις δικαιούχων του προγράμματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Από 19 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 ? 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.    

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιολογικές καλλιέργειες: Η διαδικασία ανάκλησης ένταξης στο πρόγραμμα

Βιολογικές καλλιέργειες: Η διαδικασία ανάκλησης ένταξης στο πρόγραμμα

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ και υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου κ. Νίκος Αντώνογλου καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του μέτρου 11 «βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκπέμπουν σήμα κινδύνου οι Βιοκαλλιεργητές

Εκπέμπουν σήμα κινδύνου οι Βιοκαλλιεργητές

Τεράστια μείωση στο διαθέσιμο κονδύλι για τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Συνεχής ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, αλλά χωρίς άνοδο της γεωργικής απασχόλησης

Η έκταση της γης που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία στην Ευρώπη εξακολούθησε να αυξάνεται σταθερά από την αρχή της δεκαετίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, ο δυναμισμός του βιολογικού τομέα δεν αντανακλάται στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης στη γεωργία μειώνονται παρά τη συνολική αύξηση.Εξαίρεση η Ελλάδα, που το 11,9% του συνόλου των εργαζομένων, απασχολείται στον αγροτικό τομέα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αιτωλοακαρνανία: Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας

Αιτωλοακαρνανία: Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 856 δικαιούχους παραγωγούς σε σύνολο 972 αιτήσεων και με συνολικό ποσό πληρωμής 5.119.487,65 ευρώ.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμή για Βιολογική Γεωργία 2016 και αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα

Πληρωμή για Βιολογική Γεωργία 2016 και αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα

Ενημέρωση παραγωγών για την πληρωμή της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία και για τη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», για το έτος εφαρμογής 2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ηλεία: Πληρωμές για Βιολογική Γεωργία 2015

Ηλεία: Πληρωμές για Βιολογική Γεωργία 2015

Mέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 οι ενστάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας 2016 στην Καβάλα

Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας 2016 στην Καβάλα

Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και Αναλυτικές Καταστάσεις Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για την πρόσκληση 74/4119/13-01-2012 και για το έτος 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμή Βιολογική Γεωργία 2016 στις Σέρρες

Πληρωμή Βιολογική Γεωργία 2016 στις Σέρρες

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.388.813,9 ευρώ, για 324 δικαιούχους. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ημερίδα για την αειφορική εντατικοποίηση της γεωργίας

Ημερίδα για την αειφορική εντατικοποίηση της γεωργίας

Η ημερίδα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HORIZON 2020 "FATIMA" θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Θεοφράστου 1 Συνοικισμός Αβέρωφ) στη Λάρισα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καβάλα: Πίνακες πληρωμών για βιολογική και σπάνιες φυλές

Καβάλα: Πίνακες πληρωμών για βιολογική και σπάνιες φυλές

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις-Περιθώριο πέντε ημερών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τρίκαλα: Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας 2016

Τρίκαλα: Πληρωμή βιολογικής κτηνοτροφίας 2016

Δικαιούχοι παραγωγοί: 103, με συνολικό ποσό πληρωμής: 1.132.212,97 Ευρώ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λάρισα: Πληρωμή βιολογικής γεωργίας 2015

Λάρισα: Πληρωμή βιολογικής γεωργίας 2015

«Ανακοίνωση έκδοσης καταστάσεων 2ης πληρωμής του έτους 2015 των δικαιούχων της Δράσης 1.1 ¨Βιολογική γεωργία¨ του Μέτρου 2.1.4 (Πενταετία)» 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας 2016 στο Κιλκίς

Πληρωμές Βιολογικής Κτηνοτροφίας 2016 στο Κιλκίς

Ανακοινώνεται ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία για το έτος 2016 του Νομού Κιλκίς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ