ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΕ συμφωνεί να μειωθούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων συνολικά

Η ΕΕ συμφωνεί να μειωθούν οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων συνολικά

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Επικείμενη αποδοχή από την ΕΕ της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Σβήνει» πρόστιμα η Ελλάδα

«Σβήνει» πρόστιμα η Ελλάδα

Στο αρχείο δύο παραβάσεις για μη εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι κάνει το ΕΚ για την τόνωση της οικονομίας

Τι κάνει το ΕΚ για την τόνωση της οικονομίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τις τράπεζες, στήριξε το σχέδιο για την ενίσχυση των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενίσχυσε το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ και πρότεινε τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας-Αλιείας

Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας-Αλιείας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η απλούστευση, ο εκσυγχρονισμός και η μελλοντική χρηματοδότηση της ΚΑΠ, το διεθνές γεωργικό εμπόριο και η σήμανση των τροφίμων όσον αφορά στην προέλευση του γάλακτος και του κρέατος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Που δαπανά τα χρήματά της η ΕΕ

Που δαπανά τα χρήματά της η ΕΕ

Σημαντικό μέρος του χρησιμοποιείται για τη γεωργία, την έρευνα, την ενίσχυση λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, αλλά και για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στρατηγική ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών

Στρατηγική ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών

Η ευαισθητοποίηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος που διευκολύνει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ελέγχου και την ταχεία επέμβαση για την εξολόθρευση και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 Προστασία των δασών της ΕΕ

Προστασία των δασών της ΕΕ

Τα υγιή δάση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επειδή συλλέγουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη βιολογική γεωργία

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη βιολογική γεωργία

Οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία και κάθε χρόνο μετατρέπονται 500.000 εκτάρια γης σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 Η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται, συγκαταλέγεται η πρόταση να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των άμεσων ενισχύσεων ως προς τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές και τις φτωχότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ